Förpackning

FÖRPACKNINGSUTVECKLING
Packaging Arena tror på förpackningens roll som värdeskapare. Med det som grund hjälper vi dig att skapa innovativa förpackningar med utgångspunkt i användarens, konsumentens och marknadens behov. Vi samlar och erbjuder kunskap om framtidens förpackningslösningar. Vi hjälper dig att förstå vilka värden olika förpackningslösningar skapar och varför marknadens förpackningar ser ut som de gör. Genom våra tjänster och projekt tar vi din förpackning till nästa nivå. Titta närmare på våra tjänster för att se hur vi kan hjälpa dig.

Har du funderingar kring området förpackningsutveckling? Kontakta oss på info@packagingarena.com

Våra Spetsområden
Packaging Arena utvecklar förpackningsbranschen och bygger hela tiden ny kunskap för att ligga långt fram i förpackningsrelaterade frågor och processer. Vi har valt att vara extra duktiga inom tre områden, vi kallar det för spetsområden. Här ligger vi i absolut framkant.

Det kan vi göra genom ett brett nationellt och internationellt nätverk, genom duktiga samarbetspartners och genom att arbeta med framstående forskare inom olika områden. Våra spetsområden är starka, vart och ett för sig och tillsammans så är de helt unika.

Då är vi som bäst, när vi får kombinera FörpackningsutvecklingAnvändarupplevelser och Öppen Innovation och tillämpa det i våra olika projekt och tjänster.