Forskning

Forskningen är en viktig del i att förstå konsumentens och användarens behov i utvecklingen av morgondagens förpackningar. Forskningen är också viktig för hållbar utveckling inom förpackningsbranschen.

Packaging Arena har ett nära samarbete med CTF, Centrum för Tjänsteforskning vid Karlstads universitet. CTF är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster och värdeskapande genom tjänster.

CTF består av forskare och forskarstuderande verksamma inom företagsekonomi, arbetsvetenskap, sociologi, religionssociologi och psykologi. De har ett omfattande samarbete med näringsliv och offentliga organisationer. Läs mer om deras verksamhet här: http://www.kau.se/en/ctf

Helén Williams och Fredrik Wikström är två andra forskare som vi samarbetar med Helén och Fredrik har varit mycket framstående i forskningen kring förpackningens roll för att motverka matspill. Deras forskning har fått stor uppmärksamhet ute i förpackningsvärlden.

Se filmer från CTF på You Tube
 http://www.youtube.com/user/CTFse